SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Finnish
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Pikaopas
mistelu
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Valm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
aaminen
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Kuva
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
to
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Toist
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Akku
1
Lataa akkua, kunnes CHARGE-valo
sammuu.
2
Aseta akku kameraan.
Työnnä akku paikalleen perille asti ja
paina samalla lukitusvipua akun kärjellä.
Linssi
1
Irrota suojukset.
Älä koske sisäosia.
Jos kameraan pääsee pölyä, se voi
näkyä kuvissa. Säilytä kameraa ja
linssiä aina suojukset kiinnitettyinä.
Vaihda linssi aina nopeasti
pölyttömässä paikassa.
2
Kiinnitä linssi.
ʔ
Kierrä linssiä, kunnes se naksahtaa.
Muistikortti
Kytke kamera pois päältä ennen
muistikortin asentamista.
Katso käytettävissä olevien muistikorttien
tiedot Käyttöoppaasta.
Päivämäärä/aika-asetus
1
Kytke kamera päälle.
2
Aseta päivämäärä/aika.
Etikettipuoli
1 Aseta toimintatilan valitsin
asentoon AUTO.
2 Katso etsimeen.
Säädä diopterin säädintä, jos etsimessä
näkyvä kuva ei tarkennu riittävästi.
kahvasta.
Tue linssiä alapuolelta.
3 Tarkenna painamalla
suljinpainike puoliväliin asti.
Automaattitarkennus kytkeytyy päälle,
kun suljinpainiketta pidetään painettuna
puoliväliin asti.
4 Ota kuva painamalla
suljinpainike pohjaan asti.
Paina
.
Edellisen tai seuraavan kuvan toisto: paina
valitsimessa
/
.
Kuvaustilaan palaaminen:
Kuvan poisto
Paina
.
Lue ”Käyttöopas” saadaksesi täyden hyödyn digitaalisen
järjestelmäkameran ominaisuuksista.
CHARGE-valo
ʓ
Kohdista merkit.
Sample
This manual is suitable for devices