SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Swedish
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Snabbstartguide
beredelse
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Förb
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
ild
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Ta bi
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
a upp
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Spela
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
a
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
la
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Batteripaketet
1
Ladda batteripaketet tills CHARGE-
lampan släcks.
2
Sätt i batteripaketet i kameran.
Håll spärren undantryckt med kanten
på batteripaketet och tryck in det så
långt det går.
Linsen
1
Ta bort skydden.
Rör inte vid inre delar.
Om det kommer damm i kameran,
kan det komma med i bilderna. Låt
aldrig kameran eller linsen ligga utan
skydden påsatta. Då du byter linsen,
gör det snabbt på en plats där det
inte finns något damm.
2
Sätt på linsen.
ʔ
Vrid linsen tills det klickar.
Minneskortet
Då du sätter i ett minneskort, ska du först
stänga av kameran.
För tillgängliga minneskort, se
Handledningen.
Datum/klockinställning
1
Sätt på kameran.
2
Ställ in datumet/klockan.
Framsida med
en etikett
1
Ställ in lägesratten på AUTO.
2 Titta i sökaren.
Justera dioptrijusteringsratten om det
inte går att få någon skärpa i sökaren.
Ge stöd åt linsen
underifrån.
3 Tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in
skärpan.
När man trycker ned avtryckaren
halvvägs och håller den där aktiveras
autofokus.
4
Tryck ner avtryckaren helt för
att ta bilden.
Tryck på
.
För att visa föregående eller nästa bild: tryck på
/
på kontrollen.
För att återgå till tagningsläget:
För att radera bilden
Tryck på
.
För att fullt ut kunna utnyttja din systemkameras
funktioner, se ”Handledningen”.
CHARGE-lampa
ʓ
Passa ihop
märkena.
Sample
This manual is suitable for devices