SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Czech
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Průvodce pro rychlý start
rava
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
Přípr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
r
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
hniky fotografování
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Tech
Tech
Tech
Tech
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
rávání
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Přeh
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Blok akumulátorů
1
Blok akumulátorů nabíjejte do té doby,
než kontrolka CHARGE zhasne.
2
Vložte blok akumulátorů.
Rohem akumulátoru stiskněte
blokovací páčku a blok akumulátorů
pevně zatlačte až na doraz.
Čočky
1
Sejměte kryty.
Nedotýkejte se vnitřních součástí.
Jestliže se prach dostane na snímač
obrazu, může se objevovat na
snímcích. Fotoaparát nenechávejte
bez objektivu nebo bez krytů. K
přenášení a ukládání čoček
používejte přiložený obal.
2
Nasaďte čočky.
ʔ
Zatlačte na blok akumulátorů, až
zaklapne.
Paměťová karta
Při vkládání paměťové karty vypněte
fotoaparát.
Dostupné paměťové karty uvádí Návod k
obsluze.
Nastavení data/času
1
Zapněte kameru.
2
Nastavte datum a čas.
Přední strana
se štítkem
1
Nastavte volič režimů na
AUTO.
2
Sledujte indikátory blesku v
hledáčku.
Otáčejte voličem nastavení dioptrií
podle svého zraku, dokud nebudou
indikace v hledáčku dobře zaostřeny.
Přidržte čočky zdola.
3
K zaostření stiskněte tlačítko
spouště napůl.
Namáčknutím tlačítka spouště napůl a
přidržením se zapne automatické
zaostření.
4 Úplným stisknutím spouště
se sejme snímek.
Stiskněte
.
Přehrávání následujícího nebo předcházejícího
snímku: stiskněte
/
na ovladači.
Návrat do režimu fotografování:
Smazání snímku
Stiskněte
.
K plnému využití vlastností vaší jednooké zrcadlovky si
pročtěte „Návod k obsluze“.
ʓ
Podle značek.
Kontrolka
CHARGE
Sample
This manual is suitable for devices