SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Polish
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Szybki start
ygotowanie
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
yg
Przyg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
yg
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
ografowanie
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
o
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
Fotog
og
og
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
warzanie
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
Odtw
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
Akumulator
1
Ładować akumulator do momentu, gdy
zgaśnie lampka CHARGE.
2
Włożyć akumulator do aparatu.
Mocno wsunąć akumulator do samego
końca, naciskając końcem akumulatora
dźwignię blokady.
Obiektyw
1
Zdjąć pokrywy.
Nie dotykać części wewnętrznych.
Jeżeli kurz dostanie się do aparatu,
może się pojawić na zdjęciu. Nie
zostawiać aparatu i obiektywu bez
pokryw. Wymiany obiektywu należy
dokonywać szybko, w miejscu
wolnym od kurzu.
2
Założyć obiektyw.
ʔ
Obrócić obiektyw, do usłyszenia
dźwięku zatrzaśnięcia.
Karta pamięci
Podczas wkładania karty pamięci
wyłączyć aparat.
Po informacje o dostępnych kartach
pamięci, patrz Instrukcja obsługi.
Ustawianie daty/czasu
1
Włączyć aparat.
2
Ustawić datę/czas.
Strona górna z
naklejką
1
Ustawić pokrętło trybu pracy
do pozycji AUTO.
2 Spojrzeć do wizjera.
Wyregulować pokrętło regulacji dioptrii,
jeśli nie można uzyskać ostrości wizjera.
Podtrzymywać obiektyw od
dołu.
3
Wcisnąć spust migawki do
połowy, aby ustawić ostrość.
Naciśnięcie spustu migawki do połowy i
przytrzymanie go uruchamia
automatyczne ustawianie ostrości.
4
Nacisnąć spust migawki do
końca, aby wykonać zdjęcie.
Nacisnąć
.
Aby odtworzyć poprzedni lub następny obraz:
nacisnąć
/
na regulatorze.
Aby powrócić do trybu wykonywania zdjęć:
Aby skasować obraz
Nacisnąć
.
Aby móc w pełni wykorzystać funkcje zakupionej
lustrzanki, patrz „Instrukcja obsługi”.
Lampka CHARGE
ʓ
Ustawić w linii
oznaczenia.
Sample
This manual is suitable for devices