SONY DSLR-A200 user manual download

Languages: Slovak
Pages:1
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 1
Stručná príručka
rava
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
Prípr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
r
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
pr
ografovanie
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
o
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
og
Fotog
og
og
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
rávanie
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Preh
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Akumulátor
1
Akumulátor nechajte nabiť dokiaľ
kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
2
Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.
Zasuňte akumulátor na doraz, pričom
jeho špičkou zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku akumulátora.
Objektív
1
Demontujte objektív.
Vnútorných častí sa nedotýkajte.
Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane
prach, objaví sa na fotografii.
Fotoaparát ani objektív nenechávajte
bez nasadených krytov. Ak
potrebujete vymeniť objektív, urobte
to rýchlo a na bezprašnom mieste.
2
Nasaďte objektív.
ʔ
Objektívom otáčajte dokiaľ
nebudete počuť kliknutie.
Pamäťová karta
Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát
vypnite.
Informácie o dostupných typoch
pamäťových kariet nájdete v Návode na
používanie.
Nastavenie dátumu/času
1
Zapnite fotoaparát.
2
Nastavte dátum/čas.
Čelná strana s
nálepkou
1
Prepínač režimu nastavte na
AUTO.
2
Pozrite sa do hľadáčika.
Nastavte ovládač dioptrickej škály v
prípade, ak ste nedosiahli zaostrenie
hľadáčika.
určenú na držanie.
Zo spodnej strany
podoprite objektív.
3
Čiastočným stlačením spúšte
vykonajte zaostrenie.
Čiastočným stlačením spúšte a
pridržaním dôjde k aktivovaniu
automatického zaostrenia.
4
Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte.
Stlačte
.
Predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok
zobrazíte tak, že: na ovládači stlačíte
/
.
Návrat do režimu fotografovania:
Odstránenie záberu
Stlačte
.
Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho
fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na
používanie."
Ovládač
Kontrolka nabíjania
CHARGE
ʓ
Zarovnajte
značky.
Sample
This manual is suitable for devices