SONY DSC-W5 user manual download (Page 86 of 99)

Languages: Finnish
Pages:99
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 99
86
Varoitusvalot ja -tiedotteet
Jos näytölle ilmestyy kirjaimella alkava
koodi, kameran itsediagnoosinäyttö on
aktivoitunut. Viimeiset kaksi numeroa
(tässä
ss
) vaihtelevat kameran tilan
mukaan.
Ellet saa korjatuksi vikaa, vaikka olisitkin
suorittanut seuraavat korjaustoimenpiteet
useamman kerran, ota yhteys johonkin
Sonya myyvään liikkeeseen tai
valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:32:
ss
Kamerassa on laitteistovika. Sammuta
virta ja kytke se takaisin.
C.13:
ss
Kamera ei pysty lukemaan tai
kirjoittamaan "Memory Stick" -
muistikortilla olevaa dataa. Aseta
"Memory Stick" -muistikortti
paikalleen ja ota se pois useampia
kertoja peräkkäin.
Kamerassa on alustamaton "Memory
Stick" -muistikortti. Alusta "Memory
Stick" -muistikortti (s. 50).
Kamerassa olevaa "Memory Stick" -
muistikorttia ei voi käyttää kameran
kanssa tai sen data on vahingoittunut.
Aseta kameraan uusi "Memory Stick" -
muistikortti (s. 89).
E:61:
ss
E:91:
ss
E:92:
ss
Kameraan on tullut toimintahäiriö.
Palauta kameran alkuasetukset (s. 52) ja
kytke siihen sen jälkeen uudelleen virta.
Jos seuraavat tiedotteet tulevat näkyviin,
noudata vastaavia ohjeita.
Turn the power off and on again
Objektiivissa oleva toimintahäiriö
aiheutti vian.
E
Akkujen varaus on loppumassa tai
tyhjentynyt. Lataa akut (
t
kappaleen
"Lue tämä ensin"
kohta 1
).
Käyttöolosuhteista tai akun tyypistä
riippuen ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka
akussa olisi virtaa vielä 5–10 minuutin
käyttöön.
System error
Sammuta kamera ja kytke sen jälkeen
virta uudelleen kameraan (
t
kappaleen
"Lue tämä ensin" kohta 2
).
Internal memory error
Kytke virta kamerasta ja kytke virta
sen jälkeen kameraan uudelleen
(
t
kappaleen
"Lue tämä ensin"
kohta 2
).
Memory Stick error
Aseta "Memory Stick" -muistikortti
paikalleen kunnolla.
Kamerassa parhaillaan olevaa "Memory
Stick" -muistikorttia ei voi käyttää tässä
kamerassa (s. 89).
"Memory Stick" -muistikortti on
vaurioitunut.
"Memory Stick" -muistikortin liitäntä
on likainen.
Memory Stick type error
Kamerassa parhaillaan olevaa "Memory
Stick" -muistikorttia ei voi käyttää tässä
kamerassa (s. 89).
Itsediagnoosinäyttö
Viestit
Sample
This manual is suitable for devices