SONY DSC-W5 user manual download (Page 28 of 99)

Languages: Finnish
Pages:99
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 99
28
Valikon käyttö
Valikkoyksiköiden käyttö
1
Kytke virta kameraan ja siirrä tilanvalintapyörä haluttuun asentoon.
Käytettävissä olevat yksiköt vaihtelevat tilanvalintapyörän asennon mukaan.
2
Paina MENU-painiketta valikon esiin saamiseksi.
3
Valitse haluttu valikkoyksikkö
ohjauspainikkeen kohdistimilla
b
/
B
.
Jos haluttu yksikkö ei ole näkyvissä, painele
b
/
B
-
painikkeita niin monta kertaa kuin tarvitaan, että se
ilmestyy näytölle.
• Paina
z
-painiketta yksikön valitsemisen jälkeen,
kun tilanvalintapyörän asentona on
.
4
Valitse asetus painikkeilla
v
/
V
.
Valitsemasi asetus zoomataan esiin, ja tämä asetus asetetaan.
5
Sulje valikko painamalla MENU-painiketta.
Jos jokin yksikkö ei tule esiin, merkki
v
/
V
näkyy sen molemmilla puolilla sitä kohtaa, jossa tämä
valikkoyksikkö normaalisti näkyy. Jos haluat saada näkyviin yksikön, jota ei näy, valitse merkki
ohjauspainikkeella.
Et voi valita harmaana näkyviä yksiköitä.
v
/
V
/
b
/
B
-painike
z
-painike
Tilanvalintapyörä
Ohjauspainike
MENU-painike
100
200
400
Auto
ISO
WB
ISO
Sample
This manual is suitable for devices