SONY DSC-W5 user manual download (Page 97 of 99)

Languages: Danish
Pages:99
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 99
97
Indeks
I
ImageMixer VCD2
...............
67
Indeksindstilling
...................
69
Indeksskærm
t
trin 6 i "Læs dette
først"
Indikator for AF-område-
søgerens ramme
.............
31
Indikator
.................
se "Skærm"
Indstille uret
t
trin 2 i "Læs dette
først"
Indstilling
..............................
34
Initialisere
.............................
52
Installere
...................
57, 64, 67
Intern hukommelse
...............
23
Formatere
.......................
49
Internal Memory Tool
...........
49
Internt genopladeligt
batteri
.............................
93
Interval
..................................
35
ISO
............................
11, 12, 33
J
JPG
........................................
62
K
Kamera 1
...............................
45
Kamera 2
...............................
48
Komprimeringsforhold
.........
14
Kondensvand
.........................
93
Kontrast
.................................
36
Kopiere
..................................
51
Kopiere billeder til din
computer
........................
57
L
Landscape-indstilling
t
trin 5 i "Læs dette
først"
Langsom synkronisering
t
trin 5 i "Læs dette
først"
LCD-baggrundsbelysning
....
52
LCD-skærm
...........
se "Skærm"
Lukkerhastighed
.............
11, 26
Lydstyrke
t
trin 6 i "Læs dette
først"
Lysnetledning
t
trin 1 i "Læs dette
først"
M
M AF
....................................
45
Macintosh computer
Anbefalet-system
..........
66
Macintosh-computer
............
66
Makro
t
trin 5 i "Læs dette
først"
Måling-indstilling
.................
32
Manuel eksponering
.............
26
Mappe
...................................
37
Oprette
..........................
50
Skifte
.............................
51
Medfølgende tilbehør
t
i "Læs dette først"
Meget lys
..............................
33
"Memory Stick"
...................
89
Isæt/Udtag
t
trin 3 i "Læs dette
først"
Antal billeder/
optagetid
........................
22
Formatere
......................
50
Skrivebeskyttelses-
kontakt
..........................
89
Memory Stick Tool
..............
50
Menu
....................................
28
Fremvisning
..................
37
Optage
...........................
30
Punkter
..........................
29
Midter-rettet måling
.............
32
Mindske røde øjne
................
46
Monitor
.................................
45
Monokrom
............................
36
MPG
.....................................
62
Multi AF
...............................
31
Multi Burst
............................
34
Multipoint AF
.......................
31
N
NR-lav lukkerhastighed
........
27
NTSC
....................................
53
O
Opdelt måling
.......................
32
Operativsystem
...............
56, 66
Oplade batteri
t
trin 1 i "Læs dette
først"
Oprette optagemappe
............
50
Opsætning
.................
36, 43, 44
Internal Memory Tool ...49
Camera 1
.......................
45
Camera 2
.......................
48
Memory Stick Tool
........
50
Setup 1
...........................
52
Setup 2
...........................
53
Setup1
...................................
52
Setup 2
..................................
53
Optage
Film
t
trin 5 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t
trin 5 i "Læs dette
først"
Optage film
...........................
25
Optageindstilling
..................
34
Optagemenu
..........................
30
Optisk zoom
..........................
45
Overeksponering
...................
11
Oversigt over delene
.............
15
Sample
This manual is suitable for devices