SONY DSC-W5 user manual download (Page 28 of 99)

Languages: Danish
Pages:99
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 99
28
Brug af menuen
Brug af menupunkter
1
Slå strømmen til og indstil funktionsknappen.
Punkter til rådighed varierer afhængigt af funktionsknappens position.
2
Tryk på MENU for at vise menuen.
3
Vælg det ønskede menupunkt med
b
/
B
på kontrolknappen.
Hvis det ønskede punkt er usynligt, skal du holde
b
/
B
trykket ned, indtil det vises på skærmen.
Tryk på
z
efter at have valgt et punkt, når
funktionsknappen er indstillet på
.
4
Vælg indstillingen med
v
/
V
.
Den valgte indstilling zoomes og indstilles.
5
Tryk på MENU for at slå menuen fra.
Hvis et punkt ikke angives, vises et
v
/
V
-mærke på kanterne af det sted, hvor menupunkter normalt vises.
For at angive et punkt, der ikke er angivet, skal du vælge mærket med kontrolknappen.
Du kan ikke vælge punkter vist gråtonede.
v
/
V
/
b
/
B
-knap
z
-knap
Funktionsknap
Kontrolknap
MENU-knap
100
200
400
Auto
ISO
WB
ISO
Sample
This manual is suitable for devices