SONY DSC-W5 user manual download

Languages: Danish
Pages:99
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 99
© 2005 Sony Corporation
Digital Still Camera
Brugervejledning/
Fejlsøgning
Betjeningsvejledning
Læs denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt
vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem
den til senere brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene er angivet på undersiden. Noter
serienummeret på nedenstående plads. Henvis altid til disse
numre, hvis du henvender dig til en Sony forhandler
angående dette produkt.
Model nr. DSC-W5/W7/W15/W17
Serienr. _____________________________
DSC-W5/W7/
W15/W17
"Læs dette først" (særskilt vejledning)
Forklarer opsætning og grundlæggende
betjening for optagelse/afspilning med
kameraet.
Bruge kameraet
Brug af menuen
Brug af Setup-
skærmen
Brug af din computer
Udskrivning af
stillbilleder
Tilslutte kameraet til
computeren
Fejlsøgning
Andet
Indeks
Sample
This manual is suitable for devices