SONY DSC-W5 user manual download (Page 2 of 2)

Languages: Czech and 1 more
  • Polish
Pages:2
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 2
Przycisk
zoom
Proste fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
5
5
Używanie przycisku sterowania
Trzymanie aparatu
Umieść fotografowany obraz w centrum
ramki pola ogniskowania.
VGA
96
S AF
96
VGA
S AF
10:30
PM
2005
1
1
101-0029
Review
8
/
8
VGA
RETURN
VGA
96
S AF
Korzystanie z
lampy błyskowej
do zdjęć
Fotografowanie w
zbliżeniu (Makro)
Sprawdzanie
ostatniego
zrobionego zdjęcia
(Szybki podgląd)
Korzystanie z
samowyzwalacza
Używanie zoomu
Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
Gdy zoom przekracza 3×, aparat używa [Digital Zoom].
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Digital Zoom] i o jakości obrazu
t
„Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 46)
2
Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
Zdjęcie:
Nacisnąć do połowy
i przytrzymać aby
zogniskować
Wskaźnik pamięci AE/AF
Miga
t
zapala się/słychać
sygnał
Wcisnąć całkowicie
Słychać odgłos migawki.
Film:
Wcisnąć całkowicie
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.
96
VGA
FINE
F2.8
30
S AF
Ramka pola AF
REC
00:00:02[00:10:48]
STD
6 4 0
Przycisk zoom
Sprawdzanie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)
Nacisnąć
b
(
) na przycisku sterowania.
Aby anulować, ponownie nacisnąć
b
.
Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostry.
Aby skasować obraz, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Delete] za pomocą
v
na przycisku
sterowania, po czym nacisnąć
z
.
Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
Przed krokiem
2
, nacisnąć kilkakrotnie
v
(
) na przycisku sterowania, aż wybrany
zostanie żądany tryb.
Odległość fotografowania (gdy [ISO] jest nastawione na [Auto])
Strona W: Około 0,2 do 4,5 m
Strona T: Około 0,3 do 2,5 m
Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
Przed krokiem
2
, nacisnąć
B
(
) na przycisku sterowania.
Aby anulować, nacisnąć
B
ponownie.
Zalecane jest ustawienie w skrajnym położeniu po stronie W.
Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
Prędkość autofokusa AF obniża się.
Najmniejsza odległość od obiektywu podczas fotografowania
Przy skrajnym nastawieniu na stronie W: Około 6 cm
Przy skrajnym nastawieniu na stronie T: Około 30 cm
Brak
wskaźnika
Błyska jeśli jest ciemno lub pod światło (nastawienie fabryczne)
Błysk wymuszony
Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony)
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby
wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy
błyskowej.
Bez lampy
SL
Używanie samowyzwalacza
Przed krokiem
2
, nacisnąć
V
(
) na przycisku sterowania.
Nacisnąć przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki (około 10 sekund później).
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
Jeśli obiekt jest bliżej niż około 50 cm, należy użyć trybu Makro (lewa kolumna).
Jeśli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik pamięci AE/AF zaczyna
powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i
fotografować ponownie.
Obiekty trudne do zogniskowania to:
Aby zidentyfikować pozycje na ekranie
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 16)
Aby wyłączyć ekran LCD
Nacisnąć kilkakrotnie
(Wyświetlenie/LCD włączone/wyłączone). Należy używać
celownika aby oszczędzać moc akumulatora, lub gdy potwierdzenie obrazu przy użyciu
ekranu LCD jest trudne.
Lampka
samowyzwalacza
Daleko od aparatu i ciemne
O słabym kontraście między obiektem i tłem
Widziane przez szybę
Szybko się poruszające
Odbijające światło lub połyskliwe
Migające
Znajdujące się pod światło
Przycisk
Fotografowanie (Preselekcja sceny)
Aby anulować preselekcję sceny
Pokrętło trybu nastawić na inną pozycję niż tryb preselekcji sceny.
1
Wybrać żądany tryb preselekcji
sceny (
,
,
,
,
,
,
).
Szczegółowe informacje o trybach, zobacz poniżej.
2
Wykonać zdjęcie, naciskając
spust migawki.
Tryby preselekcji sceny
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
*Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.
Używanie funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z
preselekcją sceny
Przed fotografowaniem w kroku
2
wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre
funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu preselekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty
przycisk aby wybrać funkcje, które nie mogą być łączone z preselekcją sceny, słychać
sygnał dźwiękowy.
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (strona 26)
Zmierzch
*
Plaża
Pozwala fotografować odległe
sceny nocne z zachowaniem
atmosfery mroku otoczenia.
Do robienia zdjęć nad brzegiem
morza lub jeziora, wzmacnia
błękit wody.
Portret o zmierzchu
*
Pejzaż
Do robienia zdjęć portretowych
w ciemnych miejscach.
Do fotografowania pejzaży itp.
z ogniskowaniem na odległych
obiektach.
Świece
*
Miękkie ujęcie
Do fotografowania scen
oświetlonych świecami, z
zachowaniem atmosfery.
Do robienia portretów ludzi,
kwiatów itp. o delikatnej
atmosferze.
Śnieg
Chroni jasność bieli w scenach z
dużą jej ilością.
Oglądanie/kasowanie obrazów
Aby kasować obrazy
1
Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć
(Kasowanie).
2
Wybrać [Delete] za pomocą
v
, po czym nacisnąć
z
.
Aby anulować kasowanie
Wybrać [Exit] i nacisnąć
z
.
6
6
1
Wybrać
.
2
Wybrać obraz za pomocą
b
/
B
.
Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia
Film: wyświetlany jest
Aby odtworzyć film, nacisnąć
z
.
Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o
jeden rozmiar mniejsze.
Film:
BACK/NEXT
10:30
PM
2005
1
1
101-0003
VOLUME
VGA
3
/
9
00:00:03
10:30
PM
2005
1
1
101_0010
10/10
STD
6 4 0
STOP
REV/CUE
VOLUME
Pasek
odtwarzania
Przejście do tyłu/Do przodu:
b
/
B
(Powrót do normalnego
odtwarzania:
z
)
Głośność:
v
/
V
Zatrzymanie odtwarzania:
z
B
Przycisk
sterowania
Przycisk
/
Przycisk
Przycisk
Delete
Exit
BACK/NEXT
VGA
2
/
9
Aby oglądać powiększony obraz (zoom odtwarzania)
Wyświetlając zdjęcie, nacisnąć
aby powiększyć obraz.
Aby odwołać zoom, nacisnąć
.
Wyregulować fragment:
v
/
V
/
b
/
B
Anulować zoom odtwarzania:
z
Aby zapisać powiększone obrazy: [Trimming]
t
„Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (strona 44)
Oglądanie ekranu indeksu
Nacisnąć
(indeks), po czym wybrać obraz za pomocą
v
/
V
/
b
/
B
.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć
z
. Aby wyświetlić następny
(poprzedni) ekran indeksu, nacisnąć
b
/
B
.
Aby kasować obrazy w trybie indeksu
1
Gdy ekran indeksu jest wyświetlany, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Select] za
pomocą
v
/
V
na przycisku sterowania, po czym nacisnąć
z
.
2
Wybrać obraz przeznaczony do skasowania za pomocą
v
/
V
/
b
/
B
, po czym nacisnąć
z
aby wyświetlić wskaźnik
(Kasowanie) na wybranym obrazie.
Aby anulować wybór
Wybrać obraz poprzednio wybrany do skasowania, po czym
nacisnąć
z
aby skasować wskaźnik
z obrazu.
3
Nacisnąć
(Kasowanie).
4
Klawiszem
B
wybrać [OK], i nacisnąć
z
.
Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, wybrać [All In This Folder] za pomocą
v
/
V
w kroku 1
zamiast [Select], po czym nacisnąć
z
.
BACK/NEXT
10:30
PM
2005
1
1
101-0003
VOLUME
VGA
3
/
9
SINGLE DISPLAY
SINGLE DISPLAY
Po ponownym naciśnięciu pojawi się
ekran indeksu o szesnastu obrazach.
TO NEXT
SELECT
1
Wybrać tryb.
Zdjęcie (tryb automatycznej
regulacji):
Wybrać
.
Film:
Wybrać
.
Przycisk
sterowania
1
Vyberte režim.
Statický snímek (režim
automatického nastavení):
Výběr
.
Videoklip:
Výběr
.
Tlačítko
transfokace
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
5
5
Použití transfokace
Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
Jestliže stupnice přiblížení překročí zvětšení 3×, fotoaparát použije [Digital Zoom].
Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvality snímku
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 45)
2
Pořizování snímků tlačítkem spouště.
Statické snímky:
Zpola stiskněte
spoušť a přidržte ji.
Provede se
zaostření.
Indikátor nastavení AE/AF
Bliká
t
svítí/pípne
Zcela stiskněte tlačítko
spouště
Zvuk závě
rky zazní.
Videoklip:
Zcela stiskněte
tlačítko spouště
K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
96
VGA
FINE
F2.8
30
S AF
Rámeček AF
REC
00:00:02[00:10:48]
STD
6 4 0
Tlačítko transfokace
Kontrola posledního pořízeného statického snímku (rychlé prohlížení)
Stiskněte
b
(
) ovládacího tlačítka.
Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte
b
.
Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.
Ke smazání snímku stiskněte
(smazat) a vyberte [Delete] pomocí
v
ovládacího tlačítka, poté
stiskněte
z
.
Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků
Před provedením kroku
2
stiskněte opakovaně
v
(
) na ovládacím tlačítku, dokud se
nevybere požadovaný režim.
Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
Strana W: Zhruba 0,2 až 4,5 m
Strana T: Zhruba 0,3 až 2,5 m
Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.
Pořizování makrosnímků
Před provedením kroku
2
stiskněte
B
(
) ovládacího tlačítka.
Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte
B
.
Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.
Rychlost automatického zaostření AF klesá.
Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu
Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: přibližně 6 cm
Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: přibližně 30 cm
Použití samospouště
Před provedením kroku
2
stiskněte
V
(
) ovládacího tlačítka.
Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se
neaktivuje závěrka (zhruba o 10 sekund později).
Bez indikace
Bleskne za špatných světelných podmínek nebo v protisvětle (výchozí nastavení)
Nucený blesk
Pomalá synchronizace (nucený blesk)
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na snímku
zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
Bez blesku
SL
Kontrolka
samospouště
Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření
obtížné
Je-li objekt blíže než zhruba 50 cm, použijte režim makrosnímku (levý sloupec).
Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor blokování AE/AF začne
pomalu blikat a pípnutí nezazní. Snímek znovu uspořádejte a znovu zaostřete.
Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:
Identifikace položek na displeji
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 16)
Vypnutí LCD displeje
Stiskněte opakovaně
(Displej/LCD zap/vyp). Hledáček použijte k úspoře energie
z akumulátorů nebo při pořizování snímků, které lze jen obtížně kontrolovat pomocí
LCD displeje.
Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je
slabý.
Pohled přes sklo
Rychlý pohyb
Odražené světlo nebo lesklý povrch
Blikající objekt
Proti světlu
Tlačítko
Pořizování statických snímků
(výběr scény)
Zrušení výběru scény
Nastavte volič režimů na jiný režim než Scéna.
1
Vyberte požadovaný režim scény
(
,
,
,
,
,
,
).
Podrobnosti o režimech jsou uvedeny dále.
2
Pořizování snímků tlačítkem
spouště.
Režimy výběru scény
Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.
*Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.
Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru
scény
Před fotografováním v kroku
2
zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle
zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k
výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí.
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 25)
Soumrak
*
Pláž
Noční scény na větší
vzdálenost, aniž by ztrácely
tmavou atmosféru prostředí.
Snímky pořízené na břehu
moře nebo jezera, jasně
nahraná modrá barva vody.
Portrét za soumraku
*
Krajina
Pořizování portrétů na tmavých
místech.
Pořizuje snímky krajiny apod.,
zaostřuje na vzdálené objekty.
Svíčka
*
Jemný snímek
Pořizování snímků při světle
svíček, aniž by utrpěla
atmosféra.
Pořizuje portréty osob, květin
atd., s jemnou atmosférou.
Sníh
Bělavé scény fotografuje s
jasnými tóny.
Prohlížení/mazání snímků
Mazání snímků
1
Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte
(smazat).
2
Vyberte [Delete] pomocí
v
, poté stiskněte
z
.
Zrušení smazání
Zvolte [Exit] a pak stiskněte
z
.
6
6
1
Výběr
.
2
Vyberte snímek pomocí
b
/
B
.
Statické snímky: zobrazí se velikost snímku
Film: Je zobrazeno
.
K přehrávání videoklipu stiskněte
z
.
Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.
Videoklip:
BACK/NEXT
10:30
PM
2005
1
1
101-0003
VOLUME
VGA
3
/
9
00:00:03
10:30
PM
2005
1
1
101_0010
10/10
STD
6 4 0
STOP
REV/CUE
VOLUME
Sloupek
přehrávání
Převíjení/rychle dopředu:
b
/
B
(Návrat k běžnému přehrávání:
z
)
Hlasitosti:
v
/
V
Ukončení přehrávání:
z
B
Ovládací tlačítko
Tlačítko
Tlačítko
/
Tlačítko
Delete
Exit
BACK/NEXT
VGA
2
/
9
Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)
Při zobrazení statického snímku lze stisknutím
přiblížit snímek.
Transfokace se zruší stisknutím
.
Nastavení části:
v
/
V
/
b
/
B
Zrušení přiblížení při přehrávání:
z
Ukládání zvětšených snímků: [Trimming]
t
„Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 43)
Prohlížení displeje přehledu
Stiskněte
(přehled), poté zvolte snímek pomocí
v
/
V
/
b
/
B
.
Chcete-li na zobrazit snímky opět jednotlivě, stiskněte
z
. K zobrazení další (předchozí)
obrazovky přehledu stiskněte
b
/
B
.
Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu
1
Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte
(smazat) a vyberte [Select]
pomocí
v
/
V
ovládacího tlačítka, poté stiskněte
z
.
2
Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí
v
/
V
/
b
/
B
, poté stiskněte
z
k zobrazení
indikátoru
(smazat) u vybraného snímku.
Zrušení výbě ru
Vyberte snímek, který jste dříve vybrali ke smazání, poté
stiskněte
z
k odstranění indikátoru
od snímku.
3
Stiskněte
(smazat).
4
Vyberte [OK] pomocí
B
, poté stiskněte
z
.
Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí
v
/
V
namísto možnosti [Select]
možnost [All In This Folder],
z
poté stiskněte.
BACK/NEXT
10:30
PM
2005
1
1
101-0003
VOLUME
VGA
3
/
9
SINGLE DISPLAY
SINGLE DISPLAY
Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazí se
obrazovka obsahující přehled
šestnácti snímků.
TO NEXT
SELECT
Ovládací
tlačítko
Pomocí ovládacího tlačítka
Držení fotoaparátu
Umístěte objekt do středu rámečku
zaostřování.
VGA
96
S AF
96
VGA
S AF
10:30
PM
2005
1
1
101-0029
Review
8
/
8
VGA
RETURN
VGA
96
S AF
Použití blesku při
pořizování
statických snímků
Pořizování
makrosnímků
Kontrola
posledního
pořízeného snímku
(rychlé prohlížení)
Použití
samospouště
Sample
This manual is suitable for devices