SONY DSC-W1 user manual download

Languages: Danish
Pages:128
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 128
Digital Still Camera
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du tager
digitalkameraet i brug, og gem den til fremtidig brug.
Ejer-registrering
Model- og serienumrene er angivet på undersiden. Noter serienummeret
på nedenstående plads. Henvis altid til disse numre, hvis du henvender
dig til en Sony forhandler angående dette produkt.
Model nr. DSC-W1/W12
Serienr.
DSC-W1/W12
© 2004 Sony Corporation
Klargøring
_________________________
Optage stillbilleder
_________________
Se stillbilleder
_____________________
Slette stillbilleder
__________________
Inden avancerede funktioner
_________
Optage stillbilleder på avanceret måde
___
Se stillbilleder på avanceret måde
_____
Redigere stillbilleder
_________________
Udskrivning af stillbilleder
____________
(PictBridge-printer)
Se film
_____________________________
Se billeder på computer
_______________
Fejlsøgning
________________________
Yderligere oplysninger
_______________
Indeks
_____________________________
Sample
This manual is suitable for devices