SONY DSC-W1 user manual download

Languages: Czech and 1 more
  • Polish
Pages:264
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 264
3-091-535-
91
(1)
Digital Still Camera
Instrukcja obslugi
Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu prosimy o dokładne
zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zachowanie jej do
wykorzystania w przyszłości.
Návod k obsLuze
Dříve než přístroj začnete používat, přečtěte si prosím důkladně
tento návod a uchovejte si jej k případnému dalšímu použití.
DSC-W1/W12
© 2004 Sony Corporation
PL
CZ
Sample
This manual is suitable for devices