SONY DSC-W1 user manual download

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:272
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 272
3-091-534-
11
(1)
Digital Still Camera
Kezelési útmutató
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az
útmutatót, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
DSC-W1/W12
© 2004 Sony Corporation
HU
SK
Sample
This manual is suitable for devices