SONY DSC-T200 user manual download (Page 83 of 130)

Languages: Romanian
Pages:130
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 130
83
Vizualizarea imaginilor la televizor
Puteþi viziona imaginile înregistrate conectând camera la un televizor HD (înaltª definiþie)*
prin intermediul unui cablu adaptor pentru ie”ire HD (numai pentru modelul DSC-T75).
˛nainte de a conecta camera cu televizorul, opriþi ambele aparate.
*
Imaginile înregistrate la rezoluþie [VGA] nu pot fi redate la înaltª definiþie.
±
˛n cazul [Wide Zoom Display], fotografiile cu un raport al laturilor de 4:3 sau 3:2 pot fi
afi”ate în format 16:9 (pag. 60).
±
˛n cazul [Multi Resizing], raportul laturilor poate deveni 16:9 pentru vizualizarea la înaltª
definiþie (pag. 60).
1
Conectaþi camera la un televizor HD (înaltª definiþie) prin intermediul
cablului adaptor pentru ie”ire HD (numai pentru modelul DSC-T75).
Vizualizarea imaginilor cu conectarea camerei la un televizor
HD (cu înaltª definiþie)
2
Cªtre mufa
multifuncþionalª
Cablu adaptor pentru
ie”ire HD (numai
pentru DSC-T75)
1
Spre
mufele de
intrare audio/video
Alb / Ro”u
Verde / Albastru /
Ro”u
Buton
(redare)
2
Porniþi televizorul ”i stabiliþi intrarea de semnal.
±
Pentru amªnunte, consultaþi manualul de instrucþiuni al televizorului.
3
Apªsaþi butonul
(redare) pentru a porni camera foto.
Fotografiile înregistrate cu camera dvs. vor apªrea pe ecranul televizorului.
Atingeþi secþiunile
]b/B]
pentru a alege imaginea doritª.
Sample
This manual is suitable for devices