SONY DSC-T200 user manual download

Languages: Romanian
Pages:130
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 130
Camerª foto digitalª
Manual de
instrucþiuni
±Cyber-shot
Handbook²
DSC-T70 / T75 / T200
˛nainte de a utiliza camera foto, vª rugªm
sª citiþi cu atenþie acest manual,
precum
”i manualele de instrucþiuni
±Instruction
Manual²
”i
±Cyber-shot Step-up
Guide²
, dupª care sª pªstraþi
documentaþia pentru a o putea consulta
ulterior.
' 2007 Sony Corporation
Cuprins
Operaþii de bazª
Utilizarea funcþiilor pentru
Utilizarea funcþiilor de
Personalizarea configuraþiei
Conectarea camerei la un
Folosirea calculatorului
Imprimarea fotografiilor
Soluþionarea defecþiunilor
Informaþii suplimentare
Index
televizor
înregistrare
vizualizare
Sample
This manual is suitable for devices