SONY DSC-N2 user manual download

For Devices:SONY DSC-N2
Languages:Danish, Norwegian
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 60
© 2006 Sony Corporation
2-887-198-
31
(1)
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
DSC-N2
Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte operasjoner, kan
du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot (PDF)".
Du kan finde flere oplysninger om avancerede handlinger i
"Cyber-shot Håndbog (PDF)".
CD-ROM
(inkludert/
medfølger)
NO
DK
Sample