SONY DSC-N2 user manual download

For Devices:SONY DSC-N2
Languages:Finnish, Swedish
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 60
© 2006 Sony Corporation
2-887-198-
21
(1)
Handledning
Käyttöopas
DSC-N2
Digital stillbildskamera/Digitaalikamera
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda kameran, och spara sedan
bruksanvisningen så att du kan slå upp saker i framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
Se
”Bruksanvisningen till Cyber-shot (PDF)”
för
närmare detaljer om avancerade manövrer.
Lisätoimintoja koskevia tarkempia tietoja on kohdassa
”Cyber-shot-käsikirja (PDF)”.
CD-ROM
(medföljer/
mukana)
SE
FI
Sample