SONY DSC-N2 user manual download (Page 56 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 60
28
Preventívne opatrenia
[
Fotoaparát neskladujte ani
neskladujte na nasledovných
miestach
Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom
mieste
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
Miesta s možnosťou značných otrasov
Vystavené silnému magnetizmu
Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
[
Pri nosení
Ak nosíte fotoaparát v zadnom vrecku,
nesadajte si, mohli by ste poškodiť alebo
znefunkčniť fotoaparát.
[
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
apod.
Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
[
Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
[
Pri kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
[
Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup pri nabíjaní vnútornej dobíjateľnej
záložnej batérie
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím AC adaptéra (nie je súčasťou
dodávky) a nechajte fotoaparát vypnutý
24 hodín alebo dlhšie.
Sample
This manual is suitable for devices