SONY DSC-N2 user manual download (Page 54 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 60
26
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte alebo
hudobných súborov.
Akumulátor nie je možné vložiť.
Vložte akumulátor správne tak, že pomocou hrotu akumulátora zatlačíte na páčku
uvoľnenia akumulátora (str. 7).
Fotoaparát nejde zapnúť.
Akumulátor vložte správne (str. 7).
Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 6).
Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Používajte odporučený typ akumulátora (str. 5).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 9).
Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
1
Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka
Cyber-shot Handbook (PDF súbor)“.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:
ss
:
ss
“, nazrite do príručky „Príručka
Cyber-shot Handbook“.
2
Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor znovu
vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3
Inicializuje nastavenia (str. 21).
4
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Akumulátor a napájanie
Sample
This manual is suitable for devices