SONY DSC-N2 user manual download (Page 53 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 60
25
SK
[
Približná doba nahrávania videozáznamov
(Čísla sú: hodiny : minúty : sekundy)
Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam
zobraziť v inej, než skutočnej veľkosti.
Kapacita
Ve
ľkosť
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
Cca
25MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
640(Fine)
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
Sample
This manual is suitable for devices