SONY DSC-N2 user manual download (Page 52 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 60
24
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Ďalšie informácie o veľkosti záberov pozrite str. 11.
[
Približný počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov
v kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite [Standard]).
(Čísla sú: Zábery)
Udávané počty záberov sú platné, keď [Mode] je nastavený na [Normal].
Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], str. 20).
Kapacita
Ve
ľkosť
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
Cca
25MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
10M
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
3:2
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
8M
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
5M
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
3M
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
2M
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
VGA(E-Mail)
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
16:9(HDTV)
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
Sample
This manual is suitable for devices