SONY DSC-N2 user manual download (Page 51 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 60
23
SK
Výdrž akumulátora a kapacita pamäti
Výdrž batérií a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Tabuľky zobrazujú výdrž akumulátora a
približný počet záberov v nastavenom
režime [Normal] pri snímaní či prezeraní
pri okolitej teplote 25°C a s maximálne
nabitým (je súčasťou dodávky)
akumulátorom. Údaje o počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať
alebo prezerať sú platné za predpokladu,
že v prípade potreby vymeníte
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
v tabuľke mierne líšiť.
Kapacita batérie sa používaním a starnutím
postupne znižuje.
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, v nasledovných
podmienkach klesá:
Okolitá teplota je nízka.
Blesk sa používa často.
Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
Pri častom používaní transfokácie.
Jas podsvietenia LCD displeja je zapnutý.
[AF Mode] je nastavené na [Monitor].
Kapacita akumulátora je nízka.
[
Pri snímaní statických záberov
Snímanie v nasledovných podmienkach:
(P.Quality) je nastavené na [Fine].
[AF Mode] je nastavené na [Single].
Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Počet snímateľných záberov a výdrž
akumulátora sa nemení bez ohľadu na
veľkosť záberu.
[
Pri prezeraní statických záberov
Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
[
Pri snímaní videozáznamu
Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
Po
čet záberov
Výdrž batérií (min.)
Pribl. 300
Pribl. 150
Počet záberov
Výdrž batérií (min.)
Pribl. 6000
Pribl. 300
Výdrž batérií (min.)
Pribl. 140
Sample
This manual is suitable for devices