SONY DSC-N2 user manual download (Page 50 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 60
22
Práca s počítačom
Nasnímané zábery na fotoaparáte je možné zobraziť na počítači. Okrem toho,
pomocou softvéru môžete lepšie ako kedykoľvek predtým využívať statické zábery
a videozáznamy z fotoaparátu. Podrobné informácie nájdete v príručke „Príručka
Cyber-shot Handbook“.
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (je súčasťou dodávky)
Pri dodávke sa musí nainštalovať s vyššie uvedenými operačnými systémami.
Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenia USB, použite Memory Stick Reader/Writer (nie
je súčasťou dodávky).
Podrobnejšie informácie o operačnom prostredí aplikačného softvéru Cyber-shot „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „Príručka Cyber-shot Handbook“.
Prezeranie príručky „Príručka Cyber-shot Handbook“
[
Pre používateľov Windows
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-
ROM.
Objaví sa nižšie uvedená obrazovka.
Keď kliknete na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook], objaví sa obrazovka „Príručka
Cyber-shot Handbook“ pre kopírovanie.
Skopírujte príručku podľa uvedených
inštrukcií na obrazovke.
2
Po dokončení inštalácie kliknite
dvakrát na ikonu, ktorá sa vytvorila na
pracovnej ploche počítača.
[
Pre používateľov Macintosh
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CD-
ROM.
Označte priečinok „Handbook“ a do
počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený
v priečinku „SK“.
2
Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na „Handbook.pdf“.
Pre používat
eľov Windows
Pre používateľov Macintosh
Pripojenie USB
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
Nie je kompatibilný
Sample
This manual is suitable for devices