SONY DSC-N2 user manual download (Page 48 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 60
20
Bližšie informácie o funkcii
1
str. 18
Položky Setup (Nastavenie)
Ponuka pre prezeranie
(Album)
Zobrazia sa statické zábery v albume.
(Exit Album)
Dokon
čí sa prehrávanie záberov uložených v albume.
(Slide Show)
Prehrávanie série obrázkov.
(Paint)
Maľovanie na statické zábery.
(Delete)
Zmazanie obrázkov.
(Volume)
Upravenie hlasitosti.
(Folder)
Výber priečinka na prezeranie obrázkov.
-
(Protect)
Ochrana proti nechcenému vymazaniu.
DPOF
Pridanie značky poradia tlače.
(Print)
Tlač obrázkov použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(Resize)
Zmena veľkosti záberu zaznamenaného obrázku.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Divide)
Strihanie videozáznamov.
(Setup)
Zmena položiek Setup.
(Trimming)
Uloží zväčšený záber. (K dispozícii len pri transfokácii počas
prehrávania.).
Camera 1
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Digital Zoom
Výber režimu digitálnej transfokácie.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní s bleskom.
AF Illuminator
Osvetlenie snímaného objektu, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie
zaostrenie v nedostatočných svetelných podmienkach.
Camera 2
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po
nasnímaní statického záberu.
Internal Memory
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
Sample
This manual is suitable for devices