SONY DSC-N2 user manual download (Page 44 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 60
16
B
C
D
Histogram
Počas prehrávania sa
objaví ikona
, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu.
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Lišta prehrávania
Sprievodca ovládaním
Veľkosť záberu
Pripojenie k PictBridge
FINE STD
Kvalita záberu
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Priečinok pre
prehrávanie
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“
Album
Prehrávanie albumu
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
1/30"
Časový interval v režime
Multi Burst
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov
Samospúšť
3M
1M
101
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
Číslo ISO
±0.7EV
Krok posunu hodnoty
expozície
101-0012
Číslo priečinka –súboru
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
00:00:12
Počítadlo
Upozornenie na vibrácie
E
Upozornenie na slabú
kapacitu akumulátora
Pripojenie k PictBridge
+2.0EV
Hodnota expozície
Číslo ISO
Režim merania
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameriavací rámček AF
zóny
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zobrazenie záberu
2006 1 1
9:30 AM
Na prehrávanom zábere
je zaznamenaný dátum a
čas
Hlasitosť
WB
Sample
This manual is suitable for devices