SONY DSC-N2 user manual download (Page 43 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 60
15
SK
Indikátory na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(prepínač zobrazenia obrazovky) sa
zmení zobrazenie obrazovky.
[
Pri snímaní statických záberov
[
Pri snímaní videozáznamu
[
Pri prehrávaní statických záberov
[
Pri prehrávaní videozáznamov
A
Zostatkový stav
akumulátora
z
Aretácia AE/AF
BRK
Režim záznamu
Vyváženie bielej farby
STBY
REC
Pohotovostný stav/
Záznam videa
Režim Camera (režim
výberu scény)
Režim fotoaparátu
(Program/manuálny
režim)
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Stupnica transfokácie
Potlačenie efektu
červených očí
Ostrosť
Kontrast
AF iluminátor
Režim merania
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Color mode (Režim
farieb)
-
Protect – ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
N
Prehrávanie
Zmena priečinka
Stupnica transfokácie
Step
12/16
Prehrávanie jednotlivých
snímok
Režim uloženia v puzdre
M
WB
S
L
1.3
ON
1.3
Sample
This manual is suitable for devices