SONY DSC-N2 user manual download (Page 39 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 60
11
SK
[
Používanie transfokácie
Stlačte tlačidlo transfokácie.
Ak transfokácia prekročí 3× zväčšenie,
fotoaparát začne používať funkciu digitálnej
transfokácie.
V priebehu snímania videozáznamu nie je
možné meniť transfokáciu.
Ak chcete zvoliť nasledujúce funkcie,
stlačte
(tlačidlo na displeji).
[
Blesk (Zvolenie režimu blesku
pre statické zábery)
Na displeji sa dotknite
. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa
dotknite
.
Auto: Automatický blesk
Blysne pri nedostatočných svetelných
podmienkach alebo pri snímaní
v protisvetle (preddefinované nastavenie)
Forcedflash (
): Zapnutý vynútený blesk
Slow Synchro (
): Zapnutý vynútený blesk
V tomto režime sa v nedostatočných
svetelných podmienkach spomalí rýchlosť
uzávierky, takže sa jasne nasníma aj
pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
No flash (
): Vypnutý vynútený blesk
[
Používanie samospúšte
Na displeji sa dotknite
. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa
dotknite
.
10 sec (
): Nastavenie samospúšte s
oneskorením 10 sekundy
2 sec (
): Nastavenie samospúšte s
oneskorením 2 sekundy
Off: Samosp
úšť sa neaktivuje
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká
kontrolka samospúšte sprevádzaná
zvukovým signálom.
[
Macro (Snímanie blízkych
objektov)
Na displeji sa dotknite
. Dotknite sa
položky [On] a potom položky
.
On (
): Zapnutý režim snímania Macro
(strana W: približne 6 cm alebo ďalej, strana
T: približne 34 cm alebo ďalej)
Off: Vypnutý režim snímania Macro
[
Zmena veľkosti záberu
Na displeji sa dotknite
. Dotknite sa
požadovanej položky a potom sa
dotknite
.
Statické zábery
*
Toto je veľkosť väčšia ako A3. Zábery
môžete tlačiť na veľkosť A3 s okrajom.
Videozáznam
S
L
Veľkosť
záberu
Význam nastavenia
: 10M
Na ukladanie dôležitých
záberov alebo tlač
obrázkov s veľkosťou A3/
A3 +* alebo A4 (jemné
rozlíšenie).
: 3:2
Match 3:2 Aspect Ratio
: 8M
Up to A3/11×17" print
: 5M
Up to A4/8×10" print
: 3M
Up to 13×18cm /5×7"
print
: 2M
Up to 10×15cm /4×6"
print
:
VGA(E-Mail)
For E-mail
:
16:9(HDTV)
Display On 16:9 HDTV
Veľkosť
záberu
Význam nastavenia
:
640(Fine)
Display on TV (high
quality)
:
640(Standard)
Display on TV (standard)
: 160
For E-mail
3M
Sample
This manual is suitable for devices