SONY DSC-N2 user manual download (Page 38 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 60
10
Jednoduché snímanie záberov
1
Zvoľte režim pomocou prepínača režimu.
Statický záber:
Nastavte
.
Videozáznam:
Nastavte
.
2
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
3
Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Ak snímate zábery, keď je na obrazovke zobrazené
, tieto miniatúry pôvodných
záberov je možné uložiť do albumu.
Videozáznam:
Zatlačte spúšť nadoraz.
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.
Mikrofón
Prepína
č režimu
Tlačidlo
(Prepínač
zobrazenia obrazovky)
Otvor pre statív
(spodná časť)
Spúšť
Tlačidlo
(tlačidlo na
obrazovke)
Transfokácia (W/T)
Dotykový panel
Umiestnite snímaný objekt
do stredového rámčeka.
Nezakrývajte mikrofón
prstom.
Statický záber:
1
Pre optimálne zaostrenie zatlačte a pridržte spúšť
na polceste.
Indikátor
z
(AE/AF lock) (zelený) začne blikať, zaznie
pípnutie, indikátor prestane blikať a zostane svietiť.
2
Zatlačte spúšť nadoraz.
Indikátor aretácie AE/AF
Sample
This manual is suitable for devices