SONY DSC-N2 user manual download (Page 35 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 60
7
SK
2
Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
1
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
2
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky) úplne
zasuňte, až kým nezacvakne.
3
Zasuňte akumulátor správnym smerom.
4
Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
[
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte (pribl. 25 MB).
[
Ako zistiť aktuálnu kapacitu akumulátora
Stlačením tlačidla napájania zapnite fotoaparát a skontrolujte údaj o zostávajúcej
kapacite akumulátora na displeji LCD.
Indikátor so správnym odhadom zostávajúceho času kapacity akumulátora sa objaví po uplynutí
približne 1 minúty.
Zobrazený zostávajúci čas nemusí zobrazovať správny údaj v závislosti od určitých okolností.
Obrazovka pre nastavenie hodín „Clock Set“ sa objaví po prvom zapnutí fotoaparátu (str. 9).
2
1
2
1
Zas
uňte čelne pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“
vodivými kontaktmi
k objektívu.
Páčka uvoľnenia
akumulátora
Kryt priestoru pre
akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“
Pri vkladaní akumulátora
jeho bočnou stranou
zároveň zatlačte na páčku
uvoľnenia akumulátora.
Indikátor
stavu
akumulátora
Význam
indikátora
stavu
Akumulátor
je nabitý, plná
kapacita
Akumulátor
je spolovice
vybitý,
polovičná
kapacita
Nízka kapacita,
záznam/
prehrávanie sa
čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitý
akumulátor alebo
vložený akumulátor
dobite. (Bliká
výstražný indikátor.)
Sample
This manual is suitable for devices