SONY DSC-N2 user manual download (Page 34 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 60
6
1
Príprava akumulátora
1
Vložte akumulátor do nabíjačky.
2
Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky.
Kontrolka nabíjania CHARGE sa rozsvieti a akumulátor sa začne nabíjať.
Keď kontrolka nabíjania CHARGE zhasne, akumulátor je nabitý (Účinné nabitie).
Ak budete pokračovať v nabíjaní akumulátora ďalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý),
nabitie vydrží trochu dlhšie.
[
Doba nabíjania
Táto doba je potrebná na úplné nabitie celkom vybitého akumulátora pri teplote 25 °C. Nabíjanie
akumulátora môže pri určitých okolnostiach trvať dlhšie.
Zapojte nabíjačku akumulátora do neďalekej a dobre prístupnej elektrickej zásuvky.
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zástrčky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
Doba úplného nabitia
Do
ba účinného nabitia
Cca 330 min.
Cca 270 min.
Kontrolka CHARGE
Zástrčka
Kontrolka
CHARGE
Sieťová šnúra
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Pre zákazníkov mimo územia USA a Kanady
Sample
This manual is suitable for devices