SONY DSC-N2 user manual download (Page 33 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 60
5
SK
Začíname!
Skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo
Nabíjačka akumulátora BC-CSG/BC-
CSGB (1)
Sieťová šnúra (1)
(nie je súčasťou dodávky v USA a Kanade)
Nabíjateľný akumulátor NP-BG1 (1)/Obal
na akumulátor (1)
Kresliace pero (1)
Viacúčelový konektor pre USB, A/V,
DC IN kábel (1)
Popruh na zápästie (1)
CD-ROM (Softvér s aplikáciou pre Cyber-
shot/„Príručka Cyber-shot Handbook“) (1)
Návod na používanie (tento manuál) (1)
Informácie o kresliacom pere
• S kresliacim perom môžete ma
ľovať
alebo dávať pečiatky na statické
zábery.
• Pripevnite kresliace pero na popruh
(pozrite na obrázok vpravo).
• Nenoste fotoaparát držaním za
kresliace pero. Fotoaparát by mohol
vypadnúť.
Priviažte si popruh k fotoaparátu, inak
by vám mohol ľahko vykĺznuť, spadnúť
a poškodiť sa.
Očko
Sample
This manual is suitable for devices