SONY DSC-N2 user manual download (Page 31 of 60)

Languages: Hungarian and 1 more
  • Slovak
Pages:60
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 60
3
SK
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
.........................................................
4
Začíname!
.........................................................................................
5
Skontrolujte,
či ste dostali všetko príslušenstvo
......................................
5
1 Príprava akumulátora
.............................................................................
6
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky)
...................................................................................
7
3 Práca s dotykovým panelom
.................................................................
8
4 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
...............................
9
Jednoduché snímanie záberov
....................................................
10
Prezeranie/mazanie záberov
........................................................
13
Indikátory na displeji
.....................................................................
15
Zmena nastavení – Menu/Setup
..................................................
18
Položky ponuky Menu
.............................................................................
19
Položky Setup (Nastavenie)
....................................................................
20
Práca s počítačom
........................................................................
22
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(je súčasťou dodávky)
............................................................................
22
Prezeranie príručky „Príručka Cyber-shot Handbook“
...........................
22
Výdrž akumulátora a kapacita pamäti
.........................................
23
Výdrž batérií a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť
.......
23
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
.................
24
Riešenie problémov
......................................................................
26
Akumulátor a napájanie
..........................................................................
26
Snímanie statických záberov a videozáznamov
.....................................
27
Prezeranie záberov
.................................................................................
27
Preventívne opatrenia
...................................................................
28
Technické údaje
.............................................................................
29
Sample
This manual is suitable for devices