SONY DSC-F828 user manual download

Languages: Polish
Pages:157
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 157
master age:Right
3-084-996-
11
(1)
Cyfrowy aparat fotograficzny
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą
instrukcją oraz o pozostawienie jej do wykorzystania w przyszłości.
Zapis użytkownika
Oznaczenie modelu i numer seryjny są podane na spodzie aparatu. Prosimy o ich
zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać,
kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.
Model: DSC-F828
Numer seryjny:
DSC-F828
© 2003 Sony Corporation
Czynności wstępne
____________________
Rejestracja nieruchomych obrazów
_____
Wyświetlanie nieruchomych obrazów
_____
Kasowanie nieruchomych obrazów
_____
Przed wykonywaniem dodatkowych czynności
____
Rejestracja nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe
___
Wyświetlanie nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe
___
Edycja nieruchomych obrazów
____________
Drukowanie nieruchomych obrazów
_______
(drukarka PictBridge)
Filmy
__________________________________
Wyświetlanie obrazów na komputerze _____
Rozwiązywanie problemów
_______________
Informacje dodatkowe
___________________
PL DSC-F828.book
Page 1
Monday, December 1, 2003
4:49 PM
Sample
This manual is suitable for devices