SONY DCR-TRV16E user manual download

Languages: Swedish
Pages:304
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 1 of 304
©2002 Sony Corporation
DCR-TRV16E/TRV18E/
TRV24E/TRV25E/TRV27E/
TRV116E/TRV118E
Digital
Video Camera
Recorder
DCR-TRV27E
SERIES
TM
3-075-067-
62
(1)
Operating Instructions
Before operating the unit, please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Bruksanvisning
Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.
Sample