SONY DCR-IP55 user manual download (Page 207 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 207 of 212
Aanvullende informatie
103
-NL
Verklarende woordenlijst
Inbelverbinding (blz. 34)
Met een inbelverbinding verkrijgt u toegang tot het Internet via een telefoonlijn.
Internet (blz. 30)
Een wereldwijd netwerk van computers. Via dit netwerk kan men e-mail berichten
versturen en ontvangen, informatie opvragen, enz.
Internet-aanbieder (Internet Service Provider) (blz. 30)
Ook wel kortweg “provider”, “ISP” e.d. genoemd. Een bedrijf dat toegang verleent tot
het Internet.
Link (koppeling)
Een aanverwant pagina-adres dat als zogenaamde Web-link, of doorverwijzing, op een
Internet-pagina staat vermeld.
Onderwerp (blz. 56)
De titel van een e-mail bericht. Dit kan beginnen met “Re” (van Reply) als het een
antwoord is op een eerder e-mail bericht. Bij het doorsturen van een e-mail bericht
wordt er vooraan het onderwerp “Fw:” (van Forward) toegevoegd om aan te geven dat
het een doorgestuurd eerder e-mail bericht betreft.
POP3 (blz. 35)
De afkorting van Post Office Protocol, version 3. Dit is de aanduiding voor een server
die wordt gebruikt voor het afleveren van e-mail.
PPP (blz. 34)
De afkorting van Point to Point Protocol, version 3. Dit is een protocol om via een
inbelverbinding toegang te krijgen tot een Internet-aanbieder.
Proxy (blz. 36)
Een gespecialeerde server of programma waarmee een computer achter een
beschermende firewall zelf deze firewall naar wens kan passeren.
SMTP (blz. 35)
De afkorting van Simple Mail Transfer Protocol. Dit is de aanduiding voor een server
die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
SSL
De afkorting van Secure Sockets Layer. Dit is een protocol voor het veilig uitwisselen
van gegevens tussen Web-browser programma’s en Web-server computers. SSL wordt
vaak gebruikt voor financiële transacties via credit card over het Internet. SSL heeft ook
een functie om rechtmatig eigendom te controleren en en gegevens te versleutelen.
URL (Internet-adres) (blz. 77)
De afkorting van Uniform Resource Locator. Een adres van een site op het Internet.
Door het invoeren van dit adres kunt u toegang krijgen tot de webpagina’s van de
website.
Verbindingstijd (blz. 80)
De tijdsduur dat men via een inbelverbinding is verbonden met een Internet-aanbieder.
De meeste Internet Service Providers brengen de “gesprekskosten” in rekening aan de
hand van de verbindingstijd.
Wachtwoord (blz. 34, 35)
Dit dient ter beveiliging van het cliëntnummer waarmee men toegang krijgt tot een
Internet-aanbieder.
Webpagina (blz. 77)
Een schermvol informatie van een website op het Internet. Wanneer de pagina weblinks
bevat, kunt u doorgaan naar andere pagina’s en/of andere websites door op de link te
klikken.
Sample
This manual is suitable for devices