SONY DCR-IP55 user manual download (Page 206 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 206 of 212
102
-NL
Verklarende woordenlijst
Adresboek (blz. 64)
Hierin kunt u de e-mail adressen van uw vrienden en kennisen bewaren.
APOP (blz. 35)
APOP is een authenticatie-protocol voor uw veiligheid. Als uw Internet-aanbieder deze
mogelijkheid ondersteunt, is het aan te raden dit onderdeel af te vinken om het te
gebruiken. Neem contact op met uw Internet-aanbieder om uit te vinden die het
authenticatie-protocol ondersteunt.
@ (At)
Dit is een tussenvoegsel in een e-mailadres, om de gebruikersnaam te scheiden van de
domeinnaam.
Beantwoorden (blz. 73)
Elk ontvangen e-mail bericht kan gemakkelijk worden beantwoord. Daarbij wordt er
“Re:” (van Reply) vóór de titel gevoegd om aan te geven dat het hier een antwoord op
een eerder e-mail bericht betreft.
Bijlage (aangehecht bestand) (blz. 61)
Dit is een bestand, vaak een beeldbestand, dat bij een e-mail bericht is aangehecht.
Cliëntnummer “Login name” (ID) (blz. 35)
Dit dient om elke gebruiker te identificeren met voor de veiligheid een wachtwoord,
wanneer men via een Internet-aanbieder toegang zoekt tot het Internet.
Cookie (blz. 38)
Hieraan kan de uitbater van een commerciële Internet-site de gebruiker of bezoeker
identificeren. Dit wordt vaak gebruikt voor “online shopping”.
DNS (blz. 35)
De afkorting van Domain Name System/Server. De DNS server wordt ook vaak
aangeduid met “name server”, “primary DNS server”, “primary name server”, enz. Dit
is de server computer die de alfabetische domeinnaam vervangt door een numeriek IP
adres. De server wordt zelf aangeduid door zijn IP adres.
Doorsturen (blz. 74)
Elk ontvangen e-mail bericht kan naar anderen worden doorgestuurd. Daarbij wordt er
“Fw:” (van Forward) vóór de titel gevoegd om aan te geven dat het hier een
doorgestuurd eerder e-mail bericht betreft.
Downloaden
Informatie van een Internet server e.d. binnenhalen via een telefoonlijn of andere
verbinding.
E-mail (blz. 53)
Ook aangeduid met “email”, kortweg “mail” e.d. Berichten die snel en gemakkelijk via
een netwerk, zoals het Internet, kunnen worden verstuurd en ontvangen. E-mail is ook
gemakkelijk te bewerken en te bewaren.
E-mailadres (blz. 35)
Ook wel “emailadres”, “mailadres” e.d. genoemd. Dit is de naam van een bestemming
waarnaar e-mail kan worden verstuurd. Land, plaatsnaam en huisnummer spelen
hierbij geen rol. In heel de wereld bestaan er geen twee identieke adressen. Zolang u
een Internet-verbinding hebt, zijn alle e-mail berichten ook in het buitenland te
ontvangen.
Handtekening (blz. 62)
U kunt uw naam, adres e.d toevoegen aan het eind van een e-mail bericht.
Inbelpunt (blz. 35)
Eeen telefoonnummer dat toegang biedt tot het Internet, tegen betaling ter beschikking
gesteld door een Internet-aanbieder.
De meeste Internet-aanbieders beschikken over diverse inbelpunten. Wij raden u aan
een plaatselijk inbelpunt te kiezen, om uw telefoonkosten te beperken.
Sample
This manual is suitable for devices