SONY DCR-IP55 user manual download (Page 201 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 212
Aanvullende informatie
97
-NL
Op het scherm kunnen allerlei meldingen verschijnen. De betekenis daarvan kunt u
vinden in de onderstaande lijst.
Algemeen
Melding
Betekenis, oorzaak en/of oplossing
Bluetooth Connection Error
Bluetooth
Authentication Error
Check the Certified Status
Bluetooth
Registration Error
Check the Passkey
Bluetooth Communication
Disconnected
Bluetooth
Connection Error
Select Bluetooth Device
PPP Authentication Error
Check ID or Password
Phone Line Disconnected
Connection Error
No Response From PPP Server
Bluetooth Connection Error
Check Phone Line
Low Battery
Profile Error
Reset Profile
DI customer ID Profile
Incompleted
* Password Already Set
Check the Password Profile
Memory Error
Memory Stick Error
Memory Stick Error
Outgoing Mail Canceled
Memory Stick Error
Unable to Open the File
Memory Stick Error
Action Canceled
Memory Stick Error
Incoming Mail Canceled
Memory Stick Format Error
Meldingen
•Het Bluetooth apparaat bevindt zich te ver van uw camcorder.
•Het Bluetooth apparaat is al in gebruik.
Registreer het Bluetooth apparaat opnieuw.
•De ingevoerde toegangscode is niet juist.
•Het overbrengen van de toegangscode is mislukt.
•Het Bluetooth apparaat werd uitgeschakeld.
•Het Bluetooth apparaat bevindt zich te ver van uw camcorder.
•Verbinding met het Bluetooth apparaat was niet mogelijk.
Er zijn geen Bluetooth apparaten geregistreerd. Registreer het
Bluetooth apparaat (zie blz. 20).
Uw DI-cliëntnummer of wachtwoord dat is ingevoerd in het PPP
scherm bij de handmatige instellingen is mogelijk onjuist.
Controleer of de telefoonaansluiting in orde is.
•Het telefoonnummer dat is ingevoerd in het PPP scherm bij de
handmatige instellingen is mogelijk onjuist.
•De instelling voor de modem-initialisatie in het Network Options
scherm is mogelijk onjuist.
Controleer of het Bluetooth apparaat wel goed is verbonden met de
telefoonaansluiting.
De resterende batterijspanning is ontoereikend. Vervang het
batterijpak of sluit de netspanningsadapter aan.
Controleer de instellingen. Voer eventuele ontbrekende gegevens in
aan de hand van uw notities.
Controleer uw “Login name (ID)” of wachtwoord dat u hebt
ingevoerd in het Network Setup scherm. Nadere bijzonderheden
over “Verify Password” vindt u onder “Andere voorkeuren
instellen” (op blz. 37). U kunt het Album op het Internet niet
gebruiken als u de voorkeuren handmatig instelt.
Verlaat de NETWERK stand en schakel dan weer over naar de
NETWERK stand.
Deze “Memory Stick” kan defect zijn. Ga als volgt te werk: verlaat de
NETWERK stand, schakel de camcorder uit, neem de “Memory
Stick” uit en steek deze weer in en bedien dan de camcorder
opnieuw. Als dezelfde foutmelding opnieuw verschijnt, gebruik dan
een andere “Memory Stick”.
Formatteer de “Memory Stick” met uw camcorder.
Sample
This manual is suitable for devices