SONY DCR-IP55 user manual download (Page 199 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 212
Aanvullende informatie
95
-NL
Verhelpen van storingen
Problemen met het Album op het Internet
De melding “DI customer ID Profile Incomplete” verschijnt en de camcorder krijgt geen
toegang tot het Album op het Internet.
c
Uw “Login name (ID)” is vereist voor toegang tot het Album op het Internet.
U kunt uw album niet bebijken of bijwerken, geen beelden toevoegen of geen
uitnodigingskaarten sturen. (Er wordt een foutcode aangegeven.)
c
Zie de uitleg onder “Album-foutcodes” (op blz. 100).
Het laden van het album duurt nogal lang.
c
Als de website het erg druk heeft, kan de toegang soms vlotter verlopen via een
andere provider of een ander inbelpunt; anders kunt u het beter op een rustiger
tijdstip proberen.
Het wissen van beelden lukt niet.
c
Wellicht zijn er geen beelden aanwezig. Tik op
(vernieuwen).
Het overnemen (downloaden) van beelden lukt niet.
c
Wellicht zijn er geen beelden aanwezig. Tik op
(vernieuwen).
Bijstellen van het LCD scherm (CALIBRATION)
De toetsen in het aanraakpaneel kunnen soms niet meer goed werken. In dat geval
volgt u de onderstaande aanwijzingen om het probleem te verhelpen.
(
1
)
Zet de POWER schakelaar in de “OFF (CHG)” stand.
(
2
)
Verwijder de cassette uit de camcorder en maak alle aansluitsnoeren van de
camcorder los.
(
3
)
Zet de POWER schakelaar in de “VCR” stand terwijl u de DISPLAY/TOUCH
PANEL toets ingedrukt houdt en blijf daarna de DISPLAY/TOUCH PANEL
toets nog ongeveer vijf seconden langer vasthouden.
(
4
)
Volg de onderstaande aanwijzingen en gebruik hiervoor de bij uw camcorder
geleverde aanraakpen.
1
Raak het punt
linksboven op het scherm aan.
2
Raak het punt
rechtsonder op het scherm aan.
3
Raak het punt
midden op het scherm aan.
Opmerking
Wanneer u niet het juiste punt aanraakt, keert de
terug naar de linker bovenhoek.
In dat geval dient u weer te beginnen bij stap 4.
CALIBRATE
CALIBRATE
CALIBRATE
Sample
This manual is suitable for devices