SONY DCR-IP55 user manual download (Page 198 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 212
94
-NL
Verhelpen van storingen
De bij e-mail aangehechte bestanden worden niet opgeslagen op de “Memory Stick”.
c
De camcorder kan alleen bestanden ontvangen met de extensies
.jpg
,
.mpg
,
.jpeg
en
.mpeg
. Controleer het bestandstype van de aanhechting(en).
c
De foutmelding “Memory Stick Directory Error” kan verschijnen wanneer een
“Memory Stick” is geplaatst waarvan de directorystructuur niet voldoet aan de DCF
normen.
c
Alle inkomende e-mail berichten worden opgeslagen op de “Memory Stick”. Plaats
een nieuwe “Memory Stick” met voldoende ruimte en probeer opnieuw uw e-mail op
te halen. Controleer ook of het wispreventienokje van de “Memory Stick” wel is
teruggeschoven.
c
De bestandsgrootte van inkomende e-mail berichten kan aan beperkingen zijn
gebonden. Controleer de instelling van het onderdeel “Restrict” in het Network
Options instelscherm.
Problemen met het bekijken van Webpagina’s
De beelden worden niet weergegeven.
c
Controleer de instelling van het onderdeel “Image Display” in het Network Options
instelscherm.
Een webpagina wordt slechts gedeeltelijk of helemaal niet weergegeven.
c
Webpagina’s die zijn opgemaakt met programmatuur zoals Macromedia Flash zijn
niet geschikt voor weergave door het browserprogramma van uw camcorder.
Het laden van een webpagina duurt nogal lang.
c
Als de website het erg druk heeft, kan de toegang soms vlotter verlopen via een
andere provider of een ander inbelpunt; anders kunt u het beter op een rustiger
tijdstip proberen.
De webpagina wordt niet geladen.
c
Na invoeren van het URL adres:
Controleer of of het adres precies juist is. (Vergissingen met “0” of “O” en “-” of “_”
komen regelmatig voor.)
c
Na opvragen via een favorieten-bladwijzer of via een Page Memo bewaarde
webpagina:
Het adres kan zijn gewijzigd of de linkstructuur van de website kan zijn veranderd.
Bij wijziging van de linkstructuur kunt u het adres tot de basis herleiden. (Als u
bijvoorbeeld geen toegang krijgt tot “http://www.sony.co.jp/xxxx/”, dan kunt u
proberen of “http://www.sony.co.jp/” beter lukt.)
De webpagina wordt niet weergegeven.
c
Wellicht is het onderdeel “Cookie” niet afgevinkt. Zorg dat het onderdeel “Cookie” is
afgevinkt in het Network Options instelscherm.
Ontvangen cookies worden niet bewaard.
c
Verlaat de NETWERK stand, dan worden de cookies verwijderd.
De melding “DNS Error The Requested URL Could Not Found” verschijnt en de webpagina
wordt niet weergegeven.
c
Wellicht is de instelling van het onderdeel “DNS” niet in orde. Controleer de
instelling in het PPP scherm.
c
Wellicht is de instelling van het onderdeel “Proxy” niet in orde. Controleer de
instelling in het Browser scherm.
Sample
This manual is suitable for devices