SONY DCR-IP55 user manual download (Page 197 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 197 of 212
Aanvullende informatie
93
-NL
Verhelpen van storingen
Problemen met e-mail
De melding “DNS Error – The Requested URL Could Not Be Found” verschijnt en uw
camcorder kan geen e-mail verzenden of ontvangen.
c
Wellicht zijn uw DNS instellingen niet in orde. Controleer de PPP-instelling.
De camcorder kan geen e-mail verzenden.
c
De ingebouwde klok van uw camcorder is niet ingesteld. Stel de klok in.
c
Controleer uw instellingen volgens de aanwijzingen onder “Networkvoorkeuren
instellen” (op blz. 31).
c
Wacht een tijdje en probeer het dan opnieuw.
De camcorder kan geen e-mail ontvangen.
c
De ingebouwde klok van uw camcorder is niet ingesteld. Stel de klok in.
c
Controleer uw instellingen volgens de aanwijzingen onder “Netwerkvoorkeuren
instellen” (op blz. 31).
c
Alle inkomende e-mail berichten worden opgeslagen op de “Memory Stick”. Plaats
een nieuwe “Memory Stick” met voldoende ruimte en probeer opnieuw uw e-mail op
te halen. Controleer ook of het wispreventienokje van de “Memory Stick” wel is
teruggeschoven.
c
De bestandsgrootte van inkomende e-mail berichten kan aan beperkingen zijn
gebonden. Controleer de instelling van het onderdeel “Restrict” in het Network
Options instelscherm.
c
Er kunnen maximaal 50 e-mail berichten worden opgeslagen op een “Memory Stick”.
Om daarna een 51ste e-mail bericht vast te leggen, moet u eerst overbodige e-mail
wissen of de “Memory Stick” vervangen door een andere met voldoende ruimte, dan
kunt u weer e-mail berichten ophalen.
Een e-mail bericht wordt niet in zijn geheel ontvangen.
c
Een inkomend e-mail bericht mag maximaal 4 000 lettertekens bevatten. Als een e-
mail bericht meer dan 4 000 lettertekens bevat, zult u niet de gehele tekst kunnen
ontvangen.
De melding “PPP Authentication Error” verschijnt.
c
Controleer uw instellingen volgens de aanwijzingen onder “Uw providervoorkeuren
instellen” (op blz. 31).
Er is een e-mail bericht ontvangen van Mailer Daemon.
c
Een door u verzonden e-mail bericht heeft zijn bestemming niet bereikt. Controleer of
het e-mail adres juist was. Als u e-mail krijgt van Mailer Daemon, maar uw adressen
zijn wel juist, dan is het mogelijk dat de server niet beschikbaar is of dat het e-mail
adres werd gewijzigd.
Sample
This manual is suitable for devices