SONY DCR-IP55 user manual download (Page 196 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 196 of 212
92
-NL
Verhelpen van storingen
Problemen met toegang tot het Internet
De melding “...Incomplete” of “Authentication Error...” verschijnt en uw camcorder krijgt
geen verbinding met het Internet.
c
Controleer uw instellingen volgens de aanwijzingen onder “Netwerkvoorkeuren
instellen” (op blz. 31).
De camcorder krijgt geen verbinding met het Internet.
c
Wacht een tijdje en probeer het dan opnieuw.
De melding “Line is Busy or Phone number may be Wrong” verschijnt en uw camcorder
krijgt geen verbinding met het Internet.
c
Waarschijnlijk is de telefoonlijn van uw Internet-aanbieder overbelast. Wacht een
tijdje en probeer het dan opnieuw.
c
Wellicht is de instelling voor het telefoonnummer niet juist. Controleer uw telefoon-
instellingen.
c
Misschien is het telefoonsignaaltype van de modem-adapter met Bluetooth functie
verkeerd ingesteld. Controleer deze instelling.
De melding “Bluetooth Connection Error” verschijnt en uw camcorder krijgt geen verbinding
met het Internet.
c
Controleer of het Bluetooth apparaat wel is ingeschakeld.
c
Installeer het Bluetooth apparaat dichter bij uw camcorder.
De melding “Phone Line Disconnected” verschijnt.
c
Het invoeren van de gegevens kan ook zonder dat u op het Internet bent aangesloten.
Op het moment dat de camcorder wel verbinding met de website moet maken,
verschijnt het scherm voor verificatie van de verbinding. Tik dan op [Connect] om de
verbinding weer tot stand te brengen.
De melding “Bluetooth Authentication Error – Check the Certified Status” verschijnt en uw
camcorder krijgt geen verbinding met het Internet.
c
Wellicht is het Bluetooth apparaat niet meer geregistreerd. Stel het opnieuw in.
De melding “Bluetooth Connection Error – Select Bluetooth Device” verschijnt en uw
camcorder krijgt geen verbinding met het Internet.
c
Controleer uw instellingen volgens de procedure beschreven onder “Bluetooth
apparatuur registreren” (op blz. 20).
De melding “Low Battery” verschijnt en uw camcorder krijgt geen verbinding met het
Internet.
c
Laad het batterijpak opnieuw op of sluit de netspanningsadapter aan en breng de
verbinding opnieuw tot stand.
U bent uw “Login name (ID)” en/of wachtwoord vergeten.
c
Neem a.u.b. contact op met het Sony Contact Center Europe. (Zie voor nadere
bijzonderheden het bijgesloten formulier).
Sample
This manual is suitable for devices