SONY DCR-IP55 user manual download (Page 195 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 195 of 212
Aanvullende informatie
91
-NL
Bestanden worden opgeslagen in de volgende mappen. Deze mappen kunt u alleen met
een computer bekijken. De betekenis van de bestandsnamen en -nummers is als volgt.
sssss
staat voor elk getal van 00001 tot 99999.
ssss
staat voor elk getal van 0001 tot 9999.
aaa
staat voor een deel van de naam van een aangehecht bestand.
Map
Bestandsnaam
Inhoud
100MSDCF
DSC
sssss
.JPG
Bestand met stilstaand beeld
MOV
sssss
.MPG
Bestand met bewegend beeld
700MSNET
aaasssss
.JPG
Bestand met stilstaand beeld over het netwerk
aaasssss
.MPG
Bestand met bewegend beeld over het netwerk
CAM NET01
RCV.MBX
Lijst van ingekomen e-mail berichten*
IMAGEMEM.CNF
Bestand voor beheer van bewaarde webpagina’s*
MEMO
ssss
MEMO
ssss
.HTM
Paginamemo HTML bestand
IMG
ssss
.JPG
Paginamemo stilstaand beeldbestand
IMG
ssss
.GIF
Paginamemo beeldbestand
IMG
ssss
.PNG
Paginamemo beeldbestand
IMG
ssss
.XBM
Paginamemo beeldbestand
MOML0001
MOV
sssss
.MPG
Bestand met bewegend beeld
* Deze bestanden mag u niet wissen. Dit zijn essentiële bestanden, ook al kunnen ze
niet met een PC worden bekeken.
– Aanvullende informatie –
Bestanden opslaan en bestandsnamen
kiezen
Map met bestanden voor stilstaande
beelden en MPEG MOVIE AD
bewegende beelden.
Map met bestanden voor bewegende
beelden die zijn opgenomen in het
MPEG formaat.
Map met bestanden van een bewaarde
webpagina (Page Memo 2) e.d.
Map met bestanden van een bewaarde
webpagina (Page Memo 1) e.d.
Map met tekstgegevens van e-mail
berichten e.d.
Map met beeldbestanden die waren
aangehecht aan een e-mail bericht of
zijn overgenomen uit het Album op het
Internet.
Sample
This manual is suitable for devices