SONY DCR-IP55 user manual download (Page 193 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 193 of 212
Netwerkbediening
89
-NL
(
4
)
Tik op [Delete].
Dan verschijnt het verzoek om bevestiging “Delete This Page Memo Item?”.
,
(
5
)
Tik op [OK].
De ongewenste webpagina wordt gewist en dan verschijnt weer de lijst met
bewaarde pagina’s.
(
6
)
Tik op [
Return].
Nu verschijnt weer het browser-beginscherm.
Bij nader inzien de bewaarde webpagina niet wissen
Tik op [Cancel] in stap 4.
Een bewaarde webpagina bekijken
Ga als volgt te werk voor het bekijken van de webpagina’s die u hebt vastgelegd op een
“Memory Stick”.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats de “Memory Stick” met de bewaarde webpagina die u wilt bekijken in uw
camcorder.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Als de menubalk niet op het scherm staat, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm.
Dan verschijnt de menubalk.
(
2
)
Tik op
(Page Memo bewaarfunctie).
De lijst met bewaarde pagina’s verschijnt.
,
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices