SONY DCR-IP55 user manual download (Page 190 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 190 of 212
86
-NL
(
3
)
Tik op
(Page Memo bewaarfunctie).
De lijst met bewaarde pagina’s verschijnt.
,
(
4
)
Tik op [
Add] (toevoegen).
De mededeling “Saving Page Memo - Do Not Remove Memory Stick”
verschijnt.
Wanneer deze mededeling verdwijnt, is de pagina vastgelegd.
,
(
5
)
Nu verschijnt weer het browser-beginscherm.
Stoppen met opslaan van een webpagina
Tik tijdens de opslagprocedure op de [Cancel] toets.
Opmerking
U kunt een webpagina niet vastleggen terwijl deze nog geladen wordt.
De titel van een bewaarde webpagina aanpassen
U kunt de titel van een vastgelegde webpagina naar wens aanpassen.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats de “Memory Stick” met de webpagina waarvan u de titel wilt aanpassen in uw
camcorder.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Als de menubalk niet op het scherm staat, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm.
Dan verschijnt de menubalk.
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices