SONY DCR-IP55 user manual download (Page 189 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 189 of 212
Netwerkbediening
85
-NL
(
4
)
Tik op [Go].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
(
5
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan. Het gekozen telefoonnummer wordt dan
als eerste gebeld.
(
6
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Nadat de verbinding tot
stand is gebracht, wordt de via uw bladwijzer gekozen favoriete webpagina
geladen.
Doorgaan naar een andere favoriet
Tik op [Return] in stap 4. Dan verschijnt weer de lijst met uw favorieten. Kies hieruit
een andere bladwijzer.
Een Webpagina opslaan op een “Memory Stick”
– Page Memo bewaarfunctie
U kunt uw favoriete webpagina’s bewaren op een “Memory Stick”. Dan kunt u een
pagina op uw gemak bekijken zonder verbinding met het Internet te hoeven maken.
Een webpagina met een URL adres van meer dan 256 lettertekens kunt u niet
vastleggen.
Een webpagina vastleggen op een “Memory Stick”
U kunt maximaal 30 webpagina’s bewaren op een enkele “Memory Stick”.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats een voor opnemen geschikte “Memory Stick” in uw camcorder, voor de opslag
van webpagina’s.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Ga naar de webpagina die u wilt overnemen en bewaren.
(
2
)
Als de menubalk niet op het scherm staat, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm.
Dan verschijnt de menubalk.
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices