SONY DCR-IP55 user manual download (Page 186 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 186 of 212
82
-NL
Aanpassen van een bladwijzer of favoriet
U kunt de titel van een favoriete pagina naar wens aanpassen.
(
1
)
Tik op
(bladwijzer/favoriet).
De lijst van uw favoriete pagina’s verschijnt.
,
(
2
)
Tik op de favoriete pagina waarvan u de titel wilt aanpassen.
De titel en het URL adres verschijnen.
,
(
3
)
Tik op [Edit].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
4
)
Pas de titel naar wens aan.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
(
5
)
Tik op [Enter].
Uw nieuwe titel voor de favoriete pagina wordt vastgelegd.
,
(
6
)
Tik op [
Return].
Nu verschijnt weer het browser-beginscherm.
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices