SONY DCR-IP55 user manual download (Page 185 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 185 of 212
Netwerkbediening
81
-NL
2
Favoriete webpagina’s markeren – Bladwijzers
U kunt uw meest bezochte wegpagina’s vastleggen als favorieten. Zo kunt u maximaal
30 favoriete pagina’s met bladwijzers markeren.
(
1
)
Ga naar de webpagina die u als favoriet wilt markeren.
(
2
)
Als de menubalk niet op het scherm staat, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm.
Dan verschijnt de menubalk.
(
3
)
Tik op de
(bladwijzer/favoriet) toets.
De lijst van uw favoriete pagina’s verschijnt.
,
(
4
)
Tik op [
Add] (toevoegen).
De geopende webpagina wordt aan uw favorieten toegevoegd en verschijnt
dan zelf weer.
Opmerkingen
•Na afloop van uw Internet-sessie wordt de telefoonverbinding niet altijd automatisch
verbroken. In dat geval kunt u de verbinding handmatig verbreken (zie blz. 90).
•Een webpagina met een URL adres van meer dan 256 lettertekens kunt u niet als
favoriet markeren.
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices