SONY DCR-IP55 user manual download (Page 182 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 182 of 212
78
-NL
(
4
)
Voer het URL voor de gewenste website in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
(
5
)
Tik op [Enter].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
(
6
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan. Het gekozen telefoonnummer wordt dan
als eerste gebeld.
(
7
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Nadat de verbinding tot
stand is gebracht, wordt de in stap 4 gekozen webpagina geladen.
,
(
8
)
Bedien het browserprogramma via de menubalk.
Nadere bijzonderheden over de menubalk vindt u onder “Gebruik van de
menubalk in uw browserprogramma” (op blz. 79).
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices