SONY DCR-IP55 user manual download (Page 181 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 212
Netwerkbediening
77
-NL
Een plaats met informatie, afbeeldingen e.d. op het Internet wordt een “webpagina” of
“website” genoemd. U kunt gemakkelijk allerlei informatie vinden via een van de vele
websites op het Internet.
Webpagina’s op het scherm brengen
1
Het URL Internet-adres voor een webpagina invoeren
Voer het adres van een webpagina in en ga kijken op het Internet. Let op dat u het adres
nauwkeurig correct invoert.
Tip over het URL adres
Elke website heeft een uniek adres op het Internet. Dit is geen e-mail adres, maar wordt
aangeduid met de afkorting URL. Zonder het URL adres zult u een bepaalde website
niet kunnen vinden.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de bij uw camcorder geleverde gebruiksaanwijzing.
(
2
)
Tik op [
Browser].
Het volgende scherm verschijnt.
,
(
3
)
Tik op
(nieuw URL adres).
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
Webpagina’s bekijken
Sample
This manual is suitable for devices